NRK Meny
Normal

Flere kommuner på Nordmøre kan bli delt i to

Flere av kommunene på Nordmøre kan bli delt dersom de følger Telemarksforskning sine råd om hve de bør slå seg sammen med.

Ingunn Golmen og Ingrid Rangønes

Ordføreren i Aure, Ingunn Golmen (Sp) frykter at Aure kan bli delt dersom kommunen blir en del av en større kommune.

Ifølge Telemarksforskning bør Aure slå seg sammen med de to trøndekommunene Hemne og Snillfjord.

Det vekker ikke noe begeistring hos Aure-ordfører Ingunn Golmen (Sp).

– Det bliriallefall en veldig langstrakt kommune. Jeg tror ikke det er tatt så veldig mye hensyn til at det skal være en velfungerende kommune å drive tjenester i dersom en skal gå inn i et sånt alternativ, sier Ingunn Golmen.

En berettiget frykt

Det er bare 10 år siden Tustna og Aure ble slått sammen til en ny felles kommune. Dersom Aure skal gå inn i en større kommune frykter ordføreren at Aure kommune kan bli delt.

– Det er absolutt en berettiget frykt. Tustna og Aure har bare 10 år bak oss som en felles kommune. Tustna er fortsatt sterkt knyttet til Kristiansund mens nordre del av Aure trekkes mot Hemne. Blir vi presset til å ta et retningsvalg så kan vi bli delt, ja, sier Ingunn Golmen.

– Og hva blir viktig for deg da? Å holde dagens kommune samlet eller bli del av en større kommune?

– I mitt hode er det gode grunner til å fortsette som en egen kommune, både fordi det er viktig å holde oss samlet, men også fordi vi er en velfungerende kommune med et godt tjenestetilbud og en solig økonomi. Jeg oppfatter at folk er fornøyd med hvordan vi har det, sier Ingunn Golmen.

Gjemnes: sørover eller nordover?

Men det er ikke bare Aure som kan bli delt. Det vil også skje med Gjemnes dersom kommunen følger rådet fra Telemarksforskning, nemlig å slå seg sammen med en eller flere Romsdalskommuner.

Knut Sjømæling

Ordføreren i Gjemnes, Knut Sjømæling (Sp) vil ha med seg flere landkommuner.

Foto: Trond Vestre / NRK

De fleste i Gjemnes pendler til Molde, men mange følger samtidig at de har en tilhørighet til Nordmøre. Sørover eller nordover: det er for tidlig å trekke en konklusjon nå, sier ordfører Knut Sjømæling (Sp).

– Det vil innbyggerundersøkelsene og folkeavstemningen og det videre arbeidet vise. Nå har vi fått noen entydige anbefalinger fra Telemarksforskning og så skal vi legge dette til grunn, men også gjøre egne vurderinger. Så skalvi legge det frem på folkemøte, sier Knut Sjømæling.

Går ikke alene

– Men hva er premissene for eventuelt å gå til Molde? Må flere landskommuner være med?

– Kommunestyret har sagt at dersom Gjemnes skal gå til en by så må tre landskommuner være en del av flyttelasset, sier Knut Sjømæling.

– Så dersom Eide og Fræna går til Molde så høyner det muligheten for at dere kan gå dit?

– Ja, det vil jeg si. Da er det i tråd med det kommunestyret har sagt, sier Sjømæling.

Lite begeistring

Det er så som så med begeistringen i flere av kommunene på Nordmøre når det gjelder kommunereformen, viser rapporten fra Telemarksforskning. Heller ikke Aure står stemningen i taket.

– Begeistringen er ikke stor iallefall. Noen har nok noen klare forhåpninger om at det skal bli en sammenslåing, men det er lite mindretall, sier ordfører Ingunn Golmen.