Flere innvandrere tar kontakt for å få hjelp

Flere utlendinger tar kontakt med organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Iwona Larsen forteller om å hjelpe mennesker med en vanskelig bakgrunn.

Iwona Larsen

Iwona Larsen leder Seifs kontor i Ålesund. Hun sier at de ser en økning i innvandrere som kommer til dem for å få hjelp.

Foto: Maria Kristina Vevang

Utenfor kontoret i Ålesund sentrum sitter det flere på venterommet. De venter på å få hjelp fra Iwona Larsen.

Hun er den eneste som jobber på kontoret i Ålesund, og hjelper innvandrere med å finne fram i det norske samfunnet.

– Folk kommer hit for å få hjelp til å skrive søknader, klager eller å bli henvist til riktige instanser. Vi jobber også med folk som har blitt utsatt for tvangsekteskap og omskjæring, forteller Larsen.

Larsen sier også at de ser mange tilfeller der folk er fortvilte fordi de ikke har fått utbetalt lønn eller feriepenger.

Hun møter mange innvandrere og flyktninger med vanskelige skjebner.

– Det går som regel bra, og kommunikasjonen kan være en utfordring. Men da bruker vi tolk, eller så ber vi folk om å ta med seg en venn som snakker norsk.

Gir innvandrere råd

I fjor mottok Seif i Ålesund over 1220 henvendelser fra 29 nasjonaliteter. Tjenesten er helt gratis og rådgiverne har taushetsplikt.

Seif har kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim, hvor hjelpesøkende kan henvende seg med sine problemer. På landsbasis fikk Seif 15. 535 henvendelser.

Les også: 8 av 10 nye jobber går til innvandrere

Behovet for hjelp er stort mener Iwona Larsen.

– Vi har sett en stor økning. Folk sier tusen takk, og noen kommer til og med og gir oss blomster etter å ha vært hos oss, sier Larsen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ga i fjor 1,8 millioner kroner for å drifte kontorene. I tillegg har den frivillige organisasjonen mottatt penger fra ulike kommuner.