NRK Meny

Flere grunnstøtinger langs kysten

Kystverket er bekymret over antall grunnstøtinger langs norskekysten. I fjor registrerte Kystverket 72 grunnstøtinger mot 69 i 2016. De fleste grunnstøtinger fører ikke til akutt forurensning, men de største hendelsene med akutt forurensning langs kysten har skjedd som følge av grunnstøtinger, ifølge Kystverket.