Her kan det bli meir arbeidspendling

No når bompengetida er over på Krifast kan det bli meir arbeidspendling mellom Molde og Kristiansund. Det trur Svein Bråthen som er professor i transportøkonomi ved Høgskolen i Molde.

Bomstasjon Krifast

Etter 20 år med bompengar er Krifast no nedbetalt.

Foto: Omar Sejnæs / NRK

Laurdag 1. desember vert bompengeinnkrevinga på Krifast på Nordmøre avslutta. Dermed er 20 år med bompengar over. Det vil bety mykje for arbeidspendlinga trur Svein Bråthen, som er professor i transportøkonomi ved Høgskolen i Molde.

Høge bomsatsar

Svein Bråthen

Svein Bråthen trur at i åra framover vil fleire pendle mellom Molde og Kristiansund.

Foto: Heidi Fagna / NRK

– Det er klart at når det kostar opp mot 180 kroner for å pendle, betyr det mykje i det daglege. Og det er arbeidspendling som er mest skadelidande ved så høge satsar, seier Bråthen.

Krifast gir Kristiansund og Frei ferjefri fastlandssamband. Det opphavlege Krifast, som opna i 1992, var nedbetalt i 2008. Nedbetalingstida blei derimot forlenga med fire år for å finansiere to nye vegparsellar i tillegg til riksveg 70 og E39.

LES OGSÅ:

Større arbeidsmarknad

Bråthen trur at når sambandet no vert gratis vil det få konsekvensar både på kort og lang sikt. Det første ein vil sjå er at folk vil reise meir over bruene for å shoppe, dra på besøk og nytte seg av kulturtilbod andre stadar. Men om fem til ti år vil ein også merke at arbeidspendlinga mellom Molde og Kristiansund vert større.

– For ungdom vil det vere meir attraktivt å bu her når ein kan velje mellom jobbar i to byar innanfor ein radius på ein time, seier Bråthen.