Hopp til innhold

Fleire stoppa på Ørskogfjellet

Fleire vogntog og personbilar fekk bøter i ein kontroll på Ørskogfjellet torsdag kveld. To vogntog fekk bruksforbod på grunn av dårleg sikring av last. Fem sjåførar overheld ikkje køyre- og kviletida. Ein lastebil fekk køyreborbod for for mange gjenstandar i frontruta. Ein sjåfør fekk gebyr på 8000 kroner for manglande bombrikke. Totalt 76 køyretøy blei kontrollerte av Statens vegvesen.