Fleire klagar på sjukeheim

Det har det kome inn fleire varsl til Fylkesmannen etter at det i vår blei kjent at bemanninga ved Kringsjå sykehjem i Kristiansund var så låg at det var fare for at pasientar fekk for lite mat og medisinar. Desse gjeld både Kringsjå og andre sjukeheimar. – Vi har fått inn fire ekstra varsel, og fleire pårørande har teke kontakt, seier fylkeslege Karin Mûller Mikaelsen, som vil følge opp desse.

Kringsjå sykehjem
Foto: Eirik Haukenes / NRK