Fjernsynssendinga kl 18:45

I sendinga vil vi få se den nye brua over Driva som blir satt på plass, og fiskemottak som protesterer på nye gebyr fra justervesenet.

Allan Eikrem gir deg nyheter fra Møre og Romsdal.