NRK Meny
Normal

Ser frem til at kommunal medfinansiering av sykehusopasienter blir fjernet

Halvparten av kommunene har tapt en milliard på sykehusbehandling.

Kjetil Leirbekk

Prosjektleder Kjetil leirbekk ser frem til at ordningen blir fjernet fra nyttår av.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Fra nyttår blir den kommunale medfinansieringen av sykehuspasienter fjernet.
For mange kommuner i Møre og Romsdal har ordningen gitt overskudd til forebygging av sykdom. Andre har kommet svært dårlig ut av ordningen, blant annet Kristiansund kommune.

Prosjektleder Kjetil Leirbekk sier de derfor ser frem til at ordningen blir borte.

– For vår del vil det være positivt rent økonomisk, sier Leirbekk.

Gikk ni millioner i minus

Staten deler ut penger til kommunene som skal dekke det kommunene betaler i sykehusbehandling. Det er anslått at halvparten av kommunene til sammen går en milliard i pluss, mens den andre halvparten går tilsvarende i minus. Kristiansund gikk ni millioner i minus i 2012.

– Vi har vært skeptisk til insentivene bak ordningen og hvor stor mulighet vi har til å påvirke innleggelser på sykehus. Mange av diagnosene som er med å finansiere er diagnoser som er følgevirkninger av levesettet 20–30 år tilbake i tid.

– Men vet man at ordningen forsvinner, eller blir den erstattet av en annen ordning?

– Det vet vi ikke. Vi er spent på statsbudsjettet som kommer onsdag og håper at det blir bedre ordninger som er rettet mot forebyggende og helsebringende arbeid i større skala, i stedet for å reparere slik man i mange tilfeller gjør, sier Leirbekk.