Hopp til innhold

Fisket opp 175 tonn marint avfall

I 2018 ble det satt ny rekord i Norge i oppfisket marint avfall. Gjennom miljødugnaden Fishing for Litter blir norske fartøy invitert til å bidra i opprydningen av marint avfall fra havet. I fjor ble det samlet inn 175 tonn. – Vi vil få rette en stor takk til alle fartøy, mottak, avfallsselskap og gjenvinningsaktører som har bidratt med en formidabel innsats for det marine miljø i 2018. Vi er stolte og takknemlige over det store engasjementet rundt ordningen, sier prosjektleder Hilde Rødås Johnsen i SALT.

Innsamling av marint avfall
Foto: Fishing for Litter