NRK Meny

Fiskesykdom påvist i fylket

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved to stamfisklokaliteter på Nordmøre og i Romsdal, opplyser Mattilsynet. De oppfordrer alle som ferdes i området og driver aktivitet der til å vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning. For å forhindre smittespredning er det pålagt restriksjoner, og det er planlagt rask utslakting av fisken. Sykdommen har ingen betydning for folkehelsen, skriver Mattilsynet.