Fiskesperra i Driva
Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Fiskesperra i Driva

 • Ombyggingar på fleire millionar

  Utbetringar av miljødirektoratet si omstridde fiskesperre i elva Driva i Sunndal, vil koste rundt sju millionar kroner. Fiskesperra opna i fjor, men rusk i vatnet tetta rista. Mykje måtte difor endrast på konstruksjonen som allereie hadde kosta 60 millionar kroner. I tillegg til ei ny rist har det også blitt sett opp nye bremser for straumen, nedanfor sjølve brua og sperra. – Når vi først måtte ha ei ny rist så har vi også betra konstruksjonen for å hindre at fisk skal kome gjennom, seier Helge Rønning, prosjektleiar XPRO. Arbeidet skal vere ferdig i løpet av påska, men då har forbetringane på det som var ein heilt ny konstruksjon kosta fleire millionar kroner.

  Fiskesperre Driva
  Foto: Aleksander Båtnes / NRK
 • Byttar ut rista i fiskesperra

  Miljødirektoratet vil bytte ut heile rista i den omstridde fiskesperra i Driva. Rista har gått tett og fleire har kome med krass kritikk av måten den er konstruert på. No må prestisjeprosjektet til 60 millioner kroner byggast om etter berre eit halvt års drift. Trass i dette let ikkje elveeigarar eller dei som bur i området seg roe ned på eit folkemøte torsdag. Dei manglar tillit til prosjektleiinga fordi det har kome lovnader før som det ikkje har blitt noko av.

  Fiskesperra i Driva
  Foto: Aleksander Båtnes / NRK
 • Bevaring av sjøaure

  I vassdraget Driva har Miljødirektoratet kome i gang med bevaring av sjøaure. Lokale stemmer har vore uroa for aurebestanden etter at prosjektet har blitt forseinka. Verdas største fiskesperre er bygd i elva, for å fjerne lakseparasitten Gyro. Men sperra stenger også for spesielle stammar av sjøaure som har gyteplassane sine oppover i vassdraget. Fangsthuset der denne jobben skal bli gjort er framleis forseinka, men ifølge Miljødirektoratet har dei mellombels tatt i bruk eit anna anlegg.

  Fiskesperra i Driva
  Foto: Aleksander Båtnes / NRK
 • Svar om fiskesperre i Driva

  Miljødirektoratet svarte i dag på oppfordringen fra Driva elveeierlag, som vil åpne fiskesperra. De er bekymret fordi sjøørreten i elva ikke kommer seg opp for å gyte. Miljødirektoratet svarer at de legger planer for å sikre sjøørreten, og mener de er i rute til gytesesongen.

  Fiskesperra i Driva
  Foto: Aleksander Båtnes / NRK