Harald Tom Nesvik
Foto: Victoria Røren / NRK

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik

Oppsummert

Per Sandberg (Frp) har gått av som fiskeriminister. Harald Tom Nesvik (Frp) ble av Kongen i statsråd utnevnt som ny fiskeriminister den 13.august.2018.

 • Nesvik tilbake til Sølvtrans

  Avgått fiskeri- og sjømatminister Harald Nesvik (Frp) går tilbake til selskapet Sølvtrans i Ålesund. Nesvik gikk ut av politikken da Frp gikk ut av regjeringen. Han blir nå kommunikasjonssjef og samfunnskontakt i verdens største brønnbåtrederi

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik
  Foto: Jan Harald Tomassen / NRK
 • Meiner det var naturleg å gå ut

  Fiskeriminister Harald Tom Nesvik seier han stiller seg bak avgjerda om å gå ut av regjering. – Det berre slik det blir utifrå det bakteppet som vi såg. Etter ei tid med utvatning av politikk, og at ein valde å hente tilbake ein terrormistenkt person, seier Nesvik.

  Harald Tom Nesvik
  Foto: NFD
 • Overvakar oppdrettsnæringa

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik jobbar med eit systemet som inneber at landet blir delt inn i 13 fargelagde område. Fargen blir sett ut frå korleis lakselusa påverkar villaksen i området. Det avgjer om oppdrettarane får lov til å auke eller må redusere produksjonen. – Dette er viktig for villaksen, og for verdiskaping og arbeidsplassar, seier Nesvik.

  Harald Tom Nesvik
  Foto: NFD
 • Nesvik diskuterte brexit i Spania

  Brexit var hovudtemaet då fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i dag møtte sin spanske kollega Luis Planas Puchades i Spania. Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet. Målet med møtet var å drøfte vilkåra for fiskerisamarbeidet, og å styrke dei norske relasjonane til Spania etter brexit.

  Harald T. Nesvik og Luis Planas Puchades
  Foto: Nærings- og fiskeridepartementet