NRK Meny
Normal

Fiskerihamner og farleier

To fiskerikaier i Møre og Romsdal får pengar i statsbudsjettet.

Det er sett av 1,35 millionar kroner til fiskerikai i Nordvika på Smøla og 5,32 millionar til fiskerikai på Sandshamna i Sande.

Dessutan er det sett av 6 millionar kroner til å gjere ferdig utdjupinga av farleia i Røyrasundet i Herøy.