Fiskene rømmer nordover

Ifølge FNs klimapanel vil 1,5 graders oppvarming få alvorlige konsekvenser for verdens fiskerier. Mange fiskearter kan legge på svøm mot polene, på grunn av oksygenmangel som følge av global oppvarming. Dermed kan mange arter forsvinne fra områder hvor de lever i dag, og noen risikerer utryddelse.