Fire år med konstant overbelegg

De to akuttpsykiatriske postene i Ålesund og Molde har hatt nesten konstant overbelegg av pasienter fire år på rad. De samme avdelingene er helt i norgestoppen i bruk av tvang og beltebruk.

Psykiatri Hjelset

Ved akuttposten på Hjelset har det vært overbelegg i 43 av de 46 siste månedene.

Foto: Roar Strøm

NRK har fått tilgang til tallene på hvor mange pasienter som oppholder seg på de to akuttpsykiatriske postene i Helse Møre og Romsdal.

Tallene viser at akuttavdelingene er bortimot permanent overfylt.

De siste fire årene har Molde hatt for mange pasienter innlagt i 43 av 46 måneder. I Ålesund har de hatt overbelegg i 39 av 46 måneder. Tallene er gjennomsnitt for en måned. Det betyr at det i kortere tid har vært langt høyere tall for de to avdelingene.

Så sent som forrige søndag hadde akuttposten på Hjelset 21 pasienter innlagt selv om avdelingen bare er bemannet for 12 pasienter, og har sengeplass til 14.

Her er tallene:

  • Seksjon for akuttpsykiatri Molde:
  • 2013: overbelegg i 11 av 12 måneder. Snitt 112 prosent, høyeste 128 prosent
  • 2014: overbelegg i 12 av 12 måneder. Snitt 112 prosent, høyeste 126 prosent
  • 2015: overbelegg i 12 av 12 måneder. Snitt 114 prosent, høyeste 126 prosent
  • 2016: overbelegg i 8 av 10 måneder. Snitt 113 prosent, høyeste 130 prosent
  • Subakutt i Ålesund
  • 2013: overbelegg i 10 av 12 måneder. Snitt 105 prosent, høyeste 116 prosent
  • 2014: overbelegg i 7 av 12 måneder. Snitt 102 prosent, høyeste 121 prosent
  • 2015: overbelegg i 12 av 12 måneder. Snitt 134 prosent, høyeste 153 prosent
  • 2016: overbelegg i 10 av 10 måneder. Snitt 113 prosent, høyeste 137 prosent

I oktober 2016 ble avdelingene subakutt og mottaksjeksjonen slått sammen til en post i Ålesund.

Forsøker å få bukt med overbelegg

Ketil Gaupset

Klinikksjef Kjetil Gaupset i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Helse Midt-Norge

– Vi har gjort nå flere tiltak. Ett tiltak på Sunnmøre er å slå samme to seksjoner og dermed få større robusthet på bemanningssiden. På Hjelset har vi nå sagt opp turnusen, og skal i gang med ny turnus der det absolutt er grunn til å øke grunnbemanning, sier klinikksjef Kjetil Gaupset i Helse Møre og Romsdal.

Les også: Advart igjen og igjen og igjen

Gaupset vil ikke spekulere i om det omfattende overbelegget på de psykiatriske akuttpostene har medvirket til økt bruk av tvang og beltelegging.

– Jeg vil ikke spekulere om dette føler til mer tvang. Her må vi få oversikt først. Dette må vi følge opp. Nå m vi gjøre et arbeid for å få oversikt over situasjonen, sier Gaupset.

-Enorm slitasje på ansatte

Tor Rune Aarø

Tor Rune Aarø.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

– Konsekvensene av et permanent høyt belegg er slitasje på personell. Avdelingene må bruke mye overtid samtidig som de ansatte strekker seg langt for å gi pasientene et best mulig tilbud. Det sier hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, klinikk for psykisk helse og rus i MR, Tor Rune Aarø.

Han frykter at denne situasjonen kan føre til at psykiatrien ikke klarer å rekruttere nytt personell.

– En slik beleggsprosent medfører over tid fare for at folk finner seg nytt arbeid. Vi kan heller ikke utelukke at dette er en av årsakene til sjukefravær. Høyt arbeidspress kan også utløse risiko for feil. Men så vidt meg bekjent ikke meldt om alvorlige avvik som følge av dette ennå, sier Aarø.

– Dette tror jeg ikke vi er informert om

Stein Kinserdal

Styreleder i Helse Møre og Romsdal Stein Kinserdal

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Jeg kan ikke svare med full sikkerhet, men jeg tror ikke styret har fått denne informasjonen i de 2,5 årene jeg har vært i styret. Hva som skjedde før min tid, vet jeg ikke.

Det svarer styreleder i Helse Møre og Romsdal Stein Kinserdal på spørsmål om styret har vært informert om det til tider ekstreme overbelegget på de akuttpsykiatriske avdelingene.

Han sier at det ikke har vært fokusert spesielt på overbelegget i de rapportene som styret har mottatt. Men styret har vært klar over at psykiatrien har brukt mer personell enn budsjettert.

– Er det akseptabelt med snittbelegg på 153 prosent på en enkelt måned?

– Nei, det er det ikke, svarer Kinserdal.

Styrelederen vil ikke spekulere i om bemanningen ved avdelingene er for lav, og at dette kan føre til økt bruk av beltelegging og tvang.

– Det er for enkelt å si at bemanningen er for lav før styret er blitt orientert om driften er optimal. Jeg regner med at styret i styremøtet onsdag vil be direktøren om å fremme psykiatrisaker og rapportering i kommende styremøter, sier Kinserdal.