Finansiert samfunnsnytteanalyse

Romsdalsaksen AS har fått fullfinansiert en samfunnsnytteanalyse for fjordkryssingsalternativet i en framtidsig ferjefri E39. Målet med Romsdalsaksen AS sitt arbeid er å få igang en tilleggsutredning av en miljøvennlig oversjøisk kryssing av Romsdalsfjorden. Motstykket er Møreaksen, som går under Romsdalsfjorden via undersjøisk tunnel. Det er HR Prosjekt som skal utføre samfunnsnytteanalysen, som blir presentert i februar 2019.

Romsdalsaksen
Foto: illustrasjon