Fikk klar beskjed om å bli enige

– I september fikk vi beskjed fra Helse Midt-Norge om at tilbudet til de for tidlig fødte i regionen skulle deles ved uke 26. St. Olavs Hospital og avdelingen i Ålesund fikk beskjed om å bli enige. Det sa klinikksjef for barn og unge i Helse Møre og Romsdal Henrik Erdal på styremøte i dag.

Henrik Erdal

Klinikksjef for barn og unge i Helse Møre og Romsdal Henrik Erdal på styremøte i dag.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

I dag forklarte den nye klinikksjefen styret i Helse Møre og Romsdal hvorfor avdelingen nå vil sende de aller minste for tidlige fødte barna til Trondheim.

I fremtiden skal alle barn som er født før uke 26 behandles i St. Olavs.

Fagmiljøene måtte bli enige

Erdal forklarte at de i høst fikk beskjed fra fagsjef i Helse Midt-Norge, Kjell Åsmund Salvesen om at barn født før uke 26 skulle behandles på samme sted, og at fagmiljøene måtte bli enige. Salvesen er i dag leder ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital.

– Jeg oppfattet at beskjeden kom fra Helse Midt-Norge som foretak etter en dialog mellom direktørene. Men det var daværende fagdirektør Salvesen som overbrakte meldingen, sier Erdal.

– Følte du at det var et press fra Helse Midt-Norge om at Ålesund skulle gi opp de aller minste for-tidlig fødte?

– Egentlig ikke. Jeg føler at når oppdrag kom i september var det en grei dialog mellom partene, sier Erdal.

Likevel forstår Erdal at mange kan stusse på at miljøet i Ålesund nå aksepterer å sende fra seg barna. Erdal sier at det er krav til nasjonale standardiserte pasientforløp som er årsaken til at en måtte komme til en enighet.

– Men jeg legger ikke skjul på at ikke alle i Ålesund er fornøyd med det som har skjedd, sier Erdal.

Skulle styrebehandles i Helse Midt-Norge

31. mai sendte Helse Midt-Norge ut en pressemelding. Her skriver daværende fagsjef følgende:

– Vi ønsker å ha med alle perspektiver før vi gjør en grundig vurdering og legger fram saken for beslutning i styret for Helse Midt-Norge RHF. Planen er å legge fram saken i høst, skriver fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen i pressemeldingen.

Men saken er ikke blitt behandlet i styret i Helse Midt-Norge ennå.

Tor Harald Haukås

Kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge Tor-Harald Haukås.

Foto: Eir-J.Bue

– Styret har tidligere i høst vært orientert muntlig av administrerende direktør om den faglige prosessen som har munnet ut i samarbeidsavtalen som ble undertegnet i november. Avtalen vil være grunnlag for oppdatert orientering til styret på ordinært styremøte neste uke, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge Tor-Harald Haukås.

– Hvem i Helse Midt-Norge har gitt beskjed til fagmiljøene i Ålesund og Trondheim om å bli enige på kammerset?

– Bestilling til fagledernettverk er selvsagt å komme fram til enighet på faglig grunnlag. Det gjelder også i denne saken, der det også er hentet ekstern faglig vurdering underveis, svarer Haukås på dette spørsmålet.

Sunnmøre regionråd ber om svar

Neonatal i Ålesund
Foto: Øyvind Johan Heggstad

I styret ble det også lagt frem et brev fra Sunnmøre Regionråd. De ber nå at styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge om å gi økonomiske garantier og forpliktelser til at drifta ved «neonatalavdelinga» i Ålesund forblir uforandra, selv om de premature barna født før uke 26 blir overført til St. Olavs.

15 års kamp over

I 15 år har ansatte i Ålesund kjempet med nebb og klør for å beholde alle de for tidlig fødte barna i Ålesund. Fagmiljøet har stått samlet, og ledelsen ved avdelinga i Ålesund har flere ganger stått frem.

Men i løpet av noen uker på senhøsten har alt snudd. Nå har miljøene i Ålesund og St. Olavs blitt enige om at de aller minste bør være i Trondheim.

Les også: Støttetog for neonatalavdelinga i Ålesund