FHI har varslet 69 kommuner

69 kommuner er berørt av koronautbruddet på Hurtigruten, melder FHI. De har varslet kommunene om å følge opp i underkant av 400 passasjerer fra de to seilasene med «MS Roald Amundsen». 33 besetningsmedlemmer har testet positivt for koronaviruset. Det er så langt uklart om personer fra kommuner i Møre og Romsdal har vært om bord i skipet. Fylkeslege, Karin Müller Mikaelsen, sier at de så langt ikke har fått noe informasjon om dette, men at det er naturlig da det i første omgang vil være kommunene lokalt som bli kontaktet om eventuelle passasjerer som har vært om bord i skipet. Det er også kommunene selv som vil håndtere situasjonen.