Festøya-Solavågen kansellert

B-ruta mellom E39-sambandet Festøya-Solavågen er innstilt på grunn av tekniske problem.