NRK Meny

Festøya-Solavågen

 • Miljøferjer og AutoPASS

  Vegvesenet krev tre ferjer med kapasitet på minimum 120 personbilar pr. ferje i sambandet Festøya-Solavågen. To av ferjene skal vere null-utsleppsferjer, og skal ha avgangar kvar 20. minutt. I sambandet Volda-Folkestad er kravet ei nullutsleppsferje som kan ta 80 bilar, med avgang kvart 40. minutt. Det blir AutoPASS-betaling i begge sambanda. Det går fram av anbodspapira som kom i dag. Kontraktane startar i 2020 og har ein varigheit på 10 år.

  BF Storfjord inn mot Solavågen i Sula
  Foto: Bjarne S Aas
 • Kansellerte avgangar

  I sambandet Festøya-Solavågen er avgangane frå Solavågen klokka 12.55 og 13.55 kansellerte på grunn av tekniske problem. Det same gjeld avgangane frå Festøya klokka 13.25 og 14.25, opplyser Fjord1.

  tekniske problem på Festøya-Solavågen
  Foto: Olaug Bjørneset / NRK
 • Tekniske problem på Festøya-Solavåg

  På rute 11 mellom festøya-Solavågen melder Fjord1 om tekniske problemer. A-ruta sine avganger er derfor innstilt inntil videre.

  tekniske problem på Festøya-Solavågen
  Foto: Olaug Bjørneset / NRK