NRK Meny

Festøya-Solavågen

 • Skodde gir forseinkingar

  I rute 11, Festøya-Solavågen, må reisande rekne med forseinkingar i sambandet. Årsaka er tett skodde. Det same gjeld sambandet Hundeidvika-Festøya i rute 09.

 • Kontrakter truleg til Norled

  Vegvesenet har innstilt Norled som vinnar av anbodskonkurransen om ferjedrift i sambanda Volda - Folkestad og Festøya -Solavågen. Oppdraget gjeld frå 2020 til 2029 og har ein verdi på vel 1,5 milliardar kroner. På sambanda skal det gå tre elektriske og ei hybridferje. Fire reiarlag var med i anbodskonkurransen.

  Festøy ferjekai
  Foto: Silje Steinnes Bjerknes / NRK
 • Miljøferjer og AutoPASS

  Vegvesenet krev tre ferjer med kapasitet på minimum 120 personbilar pr. ferje i sambandet Festøya-Solavågen. To av ferjene skal vere null-utsleppsferjer, og skal ha avgangar kvar 20. minutt. I sambandet Volda-Folkestad er kravet ei nullutsleppsferje som kan ta 80 bilar, med avgang kvart 40. minutt. Det blir AutoPASS-betaling i begge sambanda. Det går fram av anbodspapira som kom i dag. Kontraktane startar i 2020 og har ein varigheit på 10 år.

  BF Storfjord inn mot Solavågen i Sula
  Foto: Bjarne S Aas
 • Kansellerte avgangar

  I sambandet Festøya-Solavågen er avgangane frå Solavågen klokka 12.55 og 13.55 kansellerte på grunn av tekniske problem. Det same gjeld avgangane frå Festøya klokka 13.25 og 14.25, opplyser Fjord1.

  tekniske problem på Festøya-Solavågen
  Foto: Olaug Bjørneset / NRK