Fest i Molde – mange ungdommar samla

Rundt 300 ungdommar var fredag kveld samla til fest ved friluftsområdet Kringstadbukta i Molde. Politiet ber foreldre hente barna sine.

Fest i Kringstadbukta i Molde.

RUNDT 300: Politiet meldte at rundt 300 ungdommar var samla ved Kringstadbukta i Molde

Foto: PER-IVAR KVALSVIK / NRK

Politiet i Møre og Romsdal melde at rundt 300 ungdommar var samla ved badeplassen Kringstadbukta i Molde.

Laster Twitter-innhold

Ungdommane hadde musikkanlegget på fullt og sto i tette grupper. Mange av personane på staden var tydeleg alkoholpåverka.

Då NRK kom til staden klokka 23:00 var politiet i gang med å vise bort nokre av ungdommane.

Patruljebilen køyrde frå staden nokre minutt seinare. Då var det framleis mykje folk samla ved den populære badeplassen.

Mellom nokre av ungdommane var det knuffing og amper stemning.

Enkelte av ungdommane song, dansa og ropte utspel som: – Vi er dritlei korona!

300 unge samlet i Kringstadbukta i Molde 14. mai 2021

UOVERSIKTLEG: Situasjonen med mange alkoholpåverka ungdommar var uoversiktleg for politiet.

Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Operasjonssentralen i Møre og Romsdal sa til NRK klokka 23:50 at dei var tilbake på staden med to patruljebilar.

Politiet opplyste då at det var rundt 40 ungdommar på staden som sto i ulike grupper. Det skal ha vore oppbrotsstemning, og det hadde vore mange privatbilar i området for å hente festdeltakarar.

Mange av ungdomane gjekk frå staden, mot Molde sentrum, i mindre grupper.