Ferjesamband innstilt pga uvær

Ferjesambandet Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøya er innstilt på grunn av uvær.