Ferjekontrakt til Norled

Norled AS har fått kontrakten for drift av ferjesambanda Volda-Lauvstad, Årvik-Koparnes og Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya.

Kontrakten gjeld får 1. januar 2021 til 31. desember 2031.

Kaianlegga på Larsnes, Åram, Voksa og Kvamsøya skal byggjast om slik at det kan setjast inn større og meir moderne ferje frå 2025.

Sambandet Årvika-Koparnes får miljøferje frå 2022.

Ferjekaia på Larsnes
Foto: Arne Flatin / NRK