Normal

Ferjefri E39 tilrettelagt for tog

Det er muleg å tenkje seg kombinert veg- og togløysing for ferjefrie fjordkryssingar på E39. Eit nytt flytebrukonsepkt skal hjelpe til.

 

I går presenterte dagleg leiar Geir Kjersem i LMG Marin det nye konseptet under ein samferdselskonferanse i Kristiansund.

Dette er ei løysing for kryssing av fjordar som gjer det mogleg å kombinere veg og togtrase dersom ein på eit seinare tidspunkt vil satse på tog.