Fergesamband på anbud

Fylkeskommunen har sendt ut fire fergesamband på indre Sunnmøre på anbud. Det er Stranda-Liabygda, Hundeidvik-Festøya, Eidsdal-Linge og Sæbø-Leknes-Trandal-Standal. Dagens kontrakt går ut i 31. desember 2019, og ny kontrakt vil gjelde fra 1. januar 2020 og frem til 31. desember 2033. Det skal settes inn helt nye og større ferger på Eidsdal-Linge og Stranda-Liabygda, fra 2024. Det betyr at det må bygges nytt kaianlegg på Eidsdal-Linge.

Ferjekaia i Eidsdal i Møre og Romsdal.
Foto: Sissel Brunstad / NRK