Fengsel på vilkår for krenking

Ein tidlegare assistent/vikarlærar ved ein skule på Nordmøre er dømd til fengsel på vilkår i 30 dagar for seksuelt krenkande oppførsel overfor ein mindreårig elev. Retten kom til at vikarlæraren oppførte seg seksuelt krenkande, og at han krenka elevens fred ved stadig kontakt på sosiale medium og telefon. Retten har lagt fornærma si forklaring til grunn, og legg vekt på at handlingane var grove. Der er skjerpande at mannen var assistent ved skulen som jenta gjekk på, heiter det i dommen. Han får ei prøvetid på to år. Vikarlæraren må også betale oppreisingserstatning til eleven på 10 tusen kroner.