Fengsel for grov narkotikasak

En mann i 20-årene er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i ett år og fem måneder for oppbevaring av nesten 360 gram amfetamin. I tillegg er mannen dømt for å ha truet polititjenestemenn flere ganger. Ifølge dommen er det skjerpende at mannen er dømt for lignende forhold tidligere. Mannen har i retten tilstått forholdene.