Fem tilbud for bygging av fergekai

Volda fergekai skal erstattes med en ny, og fra og med 2020 skal det settes inn elektrisk ferge på sambandet. Fem entreprenører har levert tilbud, der det laveste er på 70 millioner, mens det høyeste på nesten 93 millioner kroner, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Det skal også bygges ny gang- og sykkelvei langs sjøen der kaia går i dag. I tillegg skal det bygges nytt venterom med toalett, og det skal opparbeides nytt grøntareal bak den gamle kaia. Det skal også gjøres arbeid mot E39 Sjøgata for å hindre undergraving av vegen. Rederiet som skal drifte sambandet har ansvar for å bygge infrastruktur for lading og fortøying til den elektriske ferga.

Volda sentrum
Foto: Astrid Haugland / NRK