Fem millionar til aktivitetssal

Kulturdepartementet gir fem millionar kroner i tilskot til aktivitetssalar ved Nye Molde idrettspark. Salane skal brukast til kampsport/fleirbruk, allidrett, turn og dans.