NRK Meny

Felles krav for veiprosjektene

Hafast, Møreaksen, Halsafjorden og en rekke aktører fra politikk og næringsliv i fylket vil fremføre et felles krav om at statsbudsjettet for 2015 må inneholde nok midler til videre planlegging og utvikling av de tre veiprosjektene. I forbindelse med dette arrangeres det 2. juni et møte, Agenda E39, i Ålesund. Til møtet kommer blant annet Jon Georg Dale som er statssekretær i Samferdselsdepartementet. – Målet med møtet er at statssekretæren får med seg en tydelig uttalelse fra deltakerne på møtet om at det må settes av nok planleggings- og utviklingsmidler til å sikre full fremdrift i arbeidet med fergefri E39 i Møre og Romsdal, sier Arnfinn Gjerde, daglig leder i Maritimt Forum Nordvest og initiativtaker til møtet.