Fekk vaskepåbod av Mattilsynet

To restaurantar i Ålesund har fått pålegg frå Mattilsynet om betre vasking.

Tilsynet har dei siste to vekene gjennomført fleire kontrollar som ein del av kampanjen Reint Bord.

Restauranten Metz er blant dei stadene der det blei avdekt dårleg hygieneforhold.

Kjøkkensjefen ved Metz lovar betring av rutinane.

Siste video/lyd

Dei tre siste åra har meir enn 450 alvorleg psykisk sjuke kome seg inn i arbeidslivet.
Dette skjer etter eit aktivt samarbeid mellom NAV og helsevesenet.
Ein ny forskingsrapport viser at pasientane blir friskare av å jobbe.
Ein rakett er kanskje det som skal til for å gjere skuleelevar interesserte i naturfag. 
Elevar på Gjermundnes i Vestnes har utvikla ein rakett som skal få barn og unge til å bli i fyr og flamme.
Nokre som er glade i å boltre seg på kjøkenet er elevane ved Borgund vidaregåande i Ålesund. Dei elskar å bake - og å smake.