Fekk vaskepåbod av Mattilsynet

To restaurantar i Ålesund har fått pålegg frå Mattilsynet om betre vasking.

Tilsynet har dei siste to vekene gjennomført fleire kontrollar som ein del av kampanjen Reint Bord.

Restauranten Metz er blant dei stadene der det blei avdekt dårleg hygieneforhold.

Kjøkkensjefen ved Metz lovar betring av rutinane.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.