Fekk ikkje lov å snakke med LO

LOs sommerpatrulje har besøkt 74 bedrifter på Averøya og Kristiansund i dag. Dei tilsette i den eine bedrifta fekk ikkje lov å snakke med sommarpatruljen, skriv LO i ei pressemelding. Dei har sett fleire brot på pause og overtidsreglar, men det er likevel lågt samanlikna med andre år. Fleire stader manglar det også informasjon om kven som er verneombod i bedrifta.