Fekk dobbel erstatning etter klage

Bøndene i Mo Sameige i Ørsta får meir enn dobbelt så mykje i erstatning som dei først trudde, etter naturskadar som følge av flaum i fjor. Store nedbørsmengder førte mellom anna til at delar av vegen til Mossetra blei øydelagt. I første omgang fekk bøndene 340 000 kroner, men etter å ha klaga er erstatningssummen 850 000.