Feil førte til lakseslakt

En laboratoriefeil hos Veterinærinstituttet førte til at det tidlig i august feilaktig ble påvist pankreassykdom på oppdrettsanlegget på Kattholmen i Kristiansund, melder Mattilsynet på sine nettsider. Mattilsynet har varslet alle berørte aktører og informert oppdretter om at utslaktingsvedtaket oppheves i dag. Veterinærinstituttet har ikke helt avklart hvorfor og hvordan laboratoriefeilen oppstod, men tror det sannsynligvis har vært en ombytting av rør eller prøvemateriale fra en annen innsendelse. De undersøker nå hendelsen for å kartlegge detaljene.