Feil å fylle på faste dager

Helt siden 2004 har bensinprisene fulgt et fast mønster gjennom uken, med lavest pris mandag morgen. Men etter at en av de store kjedene i fjor bestemte seg for å bryte mønsteret, så er bensinprisene i spill.