Hopp til innhold

Fastlege granskes for 10.gang

En fastlege i en kommune på nordmøre granskes nå for tiende gang av helsemyndighetene. Nå skal den utenlandske legen granskes for å ha gitt feil blodtrykksmedisiner til en pasient.

Statens helsetilsyn

For tiende gang etterforsker nå helsemyndighetene virksomheten til en lege på Nordmøre.

Foto: Thomassen, Christian / SCANPIX

Legen er utdannet i Asia, og har ni ganger tidligere vært gransket av helsemyndighetene. Legen jobber i dag som både fastlege og legevaktlege.

Nå har fylkeslegen i Møre og Romsdal opprettet en tiende tilsynssak mot legen. I to år ga legen ut blant annet legemiddelet Exforge til en pasient. Medisinen førte til alvorlige bivirkninger, men tross flere henvendelser fra pasienten, unnlot legen å endre på medisineringen.

Pasienten hadde faretruende høyt blodtrykk, men legen unnlot ifølge fylkeslegen å undersøke hva som var grunnen til forhøyet blodtrykk. Pasienten hadde på dette tidspunktet symptomer på hjertesykdom, uten at dette ble sjekket, skriver fylkeslegen.

Fylkeslegen stiller også spørsmålstegn ved behandlingen av andre sykdommer som pasienten hadde. De påpeker mangelfull journalføring, og mener at helsehjelpen som vedkommende fikk var uoversiktlig og tilfeldig.

I fjor henviste legen en ung jente til abort uten at kvinnen var gravid.

Ni saker siden desember 2013

Fylkeslegen i Møre og Romsdal har hatt tilsammen ni tilsynssaker mot legen siden desember 2013. i tillegg har fylkesmannen i Hordaland behandlet en tilsynssak mot legen i 2010. Fire av sakene har vært av en så alvorlig karakter at de har blitt sendt til Helsetilsynet for behandling.

Etter tre saker som ble behandlet i mai 2015 vurderte Statens Helsetilsyn at en advarsel ikke ville være tilstrekkelig til å redusere risikoen for nye feilvurderinger og mangelfulle undersøkelser.

Helsetilsynet mente også at legens sviktende faglige kunnskaper og ferdigheter var av en slik karakter at det var grunn til å tro at legen kunne bli uegnet til å utøve yrke som lege forsvarlig, på grunn av uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt, dersom autorisasjon som lege ikke ble begrenset.

Autorisasjon som lege ble derfor begrenset og legen ble pålagt å gå i faglig veiledning hos erfaren allmennlege/spesialist i allmennmedisin hver måned i minst 12 måneder.

En spesiell sak

Cato Innerdal

Ni ganger har assisterende fylkeslege Cato Innerdal gransket legen.

Foto: Roar Strøm

– Dette er en helst spesiell sak fordi vi har fått så mange henvendelser og klager på den aktuelle lege. Flere ganger har det vært påpekt lovbrudd. Nå har vi har sendt en ny sak til Helsetilsynet. De skal nå vurdere legens autorisasjon som allerede i dag har begrensninger, sier assisterende fylkeslege Cato Innerdal.

-Bør innbyggerne i kommunen advares mot legen?

– Fylkesmannens rolle er å utrede saker for Helsetilsynet. Så skal Helsetilsynet gjøre de tiltak som er nødvendig for å sikre helsetjenestene til innbyggerne, sier Innerdal.

Helsetilsynet sparsomme med kommentar

NRK har forsøkt å få svar fra Statens Helsetilsyn på hvorfor legen fremdeles får drive som fastlege, og ta legevakter. Avdelingsdirektør Anne Myhr ønsker ikke å svare på dette spørsmålet, og henviser til at saken ikke er ferdig behandlet ennå.

NRK har bedt om innsyn i alle tilsynssaker mot legen, men har foreløpig ikke mottatt disse fra Helsetilsynet.

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med helsesjefen i kommunen der legen arbeider.