Farstad Supply selger skip i Asia

Ankerhåndteringsfartøyet Far Fosna er solgt og overlevert til ny eier i dag. Far Fosna var et av de eldste fartøyene i flåten til Farstad Supply AS.

AHTS Far Fosna
Foto: Farstad Shipping AS


Konsernsjef Karl-Johan Bakken opplyser at Far Fosna har operert i Asia. Salget har ingen vesentlig effekt på regnskapet i selskapet, fordi salgsprisen tilsvarer omtrent bokført verdi.

Etter salget har Farstad Shipping en flåte på 55 skip. I tillegg er ett subsea-fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.780.

Farstad har nå 14 av sine skip i opplag, ifølge opplagsregisteret.

Venter ingen store endringer for ansatte

Karl-Johan Bakken opplyser at selskapet ikke venter vesentlige endringer for de ansatte i tida framover.

– Vi har positive diskusjoner med ulike parter for å få på plass en robust refinansiering av selskapet, sier Karl-Johan Bakken.

I forrige uke ble det kjent at Siem har inngått en såkalt ikke-bindende intensjonsavtale i forbindelse med den finansielle restruktureringen av Farstad Shipping ASA. Siem, eller et fond forvaltet av Siem, blir hovedinvestor.

Utsettelse av avdrag

Farstad Shipping har lenge vært i en vanskelig økonomisk situasjon. Innen andre kvartal neste år forfaller to milliarder kroner i gjeld. Farstad har flere ganger fått utsatt frist for betaling av avdrag. Nå er forfall satt til 10. november. Resultatet for 3. kvartal legges fram 29. november.