Farstad kutter i Ålesund

Farstad Shipping skal redusere administrasjonskostnader ved kontoret i Ålesund. De ansatte ble i dag informert om prosessen, som skal konkluderes innen utgangen av februar 2016. - Det er krevende tider i markedet. For å styrke selskapets konkurranseevne, jobber vi kontinuerlig for å få kostnadene på riktig nivå, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping.

Offshorefarty bestilt av Farstad Shipping
Foto: Illustrasjon: Rolls Royce Marine