NRK Meny

Farstad i minus

Farstad shipping fekk eit negativt driftsresultat på 982 millionar kroner i 4. kvartal. Dette er etter nedskrivingar på 1 094, 6 millionar. Styret foreslår at det ikkje blir utbetalt utbytte for 2015.