Farstad gikk i minus

Ifølge rapporten fra fjerde kvartal i 2016, oppnådde Farstad Shipping driftsinntekter på 524.3 millioner kroner. Selve driftsresultatet ble negativt, med over 3,1 milliarder. Det foreløpige resultatet for hele 2016 etter skatt, ble negativt med 36 milliarder kroner.