Farleg last

På grunn av farleg last blir det redusert kapasitet i sambandet Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya klokka 07.40. Klokka 07.45 blir det også redusert kapasitet i sambandet Edøya-Sandvika, på avgangen frå Sandvika. Også her er årsaka farleg last.