Farleg last

Fjord 1 melder at det skal fraktast farleg last på ferja som går frå Molde til Furneset klokka 03.30 i natt. Dette inneber at det blir berre eit avgrensa antal passasjerar som får lov til å vere med på denne avgangen. Det er sett eit tak på 12 personar som kan vere med som passasjerar.