– Utidig, uvennlig og uønsket

Vestbase får utvide basen med steinfylling i sjøen vest for dagens anlegg. – Utidig, uvennlig og uønsket, mener SV-representant.

Avstemming bystyre

Mot ti stemmer bestemte bystyret i Kristiansund at Vestbase kan utvide.

Foto: Roar Halten / NRK

Jan Ole Eilertsen

En skuffet Jan Ole Eilertsen, som representerer beboerne, innser at slaget er tapt.

Foto: Roar Halten / NRK
Viggo Jordal

SV-representant Viggo Jordal stemte imot utbygging.

Foto: Roar Halten / NRK
Utvidinga av Vestbase
Foto: Fotomontasje/Kristiansund kommune

Det blir utvidelse av Vestbase med en steinfylling vest for dagens anlegg på 35 dekar.. Avgjørelsen ble tatt i dagens bystyremøte i Kristiansund. Arbeiderpartiet og Høyre sikret en forventet avgjørelse om utvidelse.

– Svært skuffet

Jan Ole Eilertsen, leder for Vikanholmen velforening var svært skuffet etter dagens vedtak.

– Det var som forventet, og vi skal klage på vedtaket. Men Eilertsen innrømmer at det blir tøft å snu saken nå.

– Utidig, uvennlig og uønsket

Bystyrerepresentant Viggo Jordal fra Sosialistisk Venstreparti var blant dem som stemte imot utvidelsen. Fra talerstolen var han svært kritisk til den planlagte utvidelsen.

– Jeg mener dette er utidig, uvennlig og uønsket, sa Jordal. Som samtidig etterlyste gamle planer der Averøy skulle bli mer inkludert i dagens basevirksomhet.

Blir lagringsplass

Med dagens vedtak får Vestbase starte fyllingen av Vikanholmen vest. Det blir lagt begrensninger på støy. Det skal ikke være støy mellom klokka 21 og 7.

Vedtaket presiserer at den støyende virksomheten på basen blir lagt på dagens baseområde. Det er ikke planlagt at det skal være kai på det nye anlegget.