Får støtte til å ta med turister til gamle fjellgårder

Riksantikvaren gir Geirangerfjorden Verdsarv pengestøtte til et forsprosjekt der målet er å kunne ta med turister til fraflyttede fjellgårder og seterhus.

Skageflå

TURISME: Utallige turister tar turen til Geiranger for å oppleve fjord og fjell. Nå kan det bli enda mer å tilby turistene med støtten Geirangerfjorden Verdsarv har fått til å skape opplevelsesturisme. Her vises den fraflyttede fjellgården Skageflå.

Foto: Solveig Woldseth

Siden 2006 har Riksantikvaren gitt støtte til en rekke verdiskapingsprosjekter. I år får rundt 30 prosjekter midler, og i Møre og Romsdal var det to prosjekter som fikk tildelt støtte.

Stiftelsen Geirangerfjorden Verdsarv får 100.000 kroner til å skape opplevelsesturisme for turister, som kommer fra hele verden til en av Norges mest spektakulære fjorder.

Merete Løvoll Rønneberg i Stiftelsen Geirangerfjorden Verdsarv sier det i første rekke er snakk om et forprosjekt for å finne ut om det er grunnlag for å åpne fjellgårder for turister. Det må i så fall skje i samarbeid og forståelse med grunneigere.

Målet til stiftelsen er å kunne ta i bruk fraflyttede fjellgårder og seterhus.

Ålesund kommune får 150.000 kroner i støtte til arbeidet med å flytte havnevirksomheten fra Skutvika.

Kommunen ønsker ny utnyttelse av området, og vil gjerne gjennomføre en kulturhistorisk stedsanalyse, som del av beslutningsgrunnlaget når nye planer skal legges.