NRK Meny

– Kriminelle står i kø for elektronisk fotlenke

Det er stor pågang frå fengselsdømde i fylket om å få sone heime med elektronisk fotlenke.

Annhild Viken Sunde

Leiar i Friomsorgen, Anniken Viken Sunde, seier at dei ikkje har stor nok kapasitet til å godkjenne alle som vil sone heime med elektronisk fotlenke.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK / NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Snart 100 fengselsdømde i fylket som står i soningskø har søkt om å få sone heime med elektronisk fotlenke. Ordninga blir tatt i bruk i Møre og Romsdal om tre veker, og er blant dei siste fylka som tar i bruk denne ordninga.

Friomsorgsleiar Annhild Viken Sunde hadde denne veka todagerskonferanse i Molde med aktørane som skal drifte fotlenkeordninga. Mange står i kø, og det er ikkje mogeleg at alle får delta i ordninga.

Ingvild Thorn Nordheim

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim meiner at soning heime vil redusere fengselskøane.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Jan-Erik Sandlie

Jan-Erik Sandlie seier at Møre og Romsdal er blant dei siste fylka som tar i bruk ordninga med elektronisk fotlenke.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK
– Vi har absolutt ikkje kapasitet til å innfri ønsket til alle som vil sone heime. Vi gir sjansen til 27 personar i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane til saman.

Ho fortel at dersom dette talet blir høgare så må Friomsorgen også ha fleire tilsette.

Redusere fengselskø

No står rundt 110 i soningskø til fengsela i fylket – Hustad og Ålesund – og påtalemyndigheita trur fotlenke kan vere eit godt alternativ til fengsel.

– Eg ser veldig positivt på denne ordninga fordi den vil vere med på å redusere soningskøane, seier statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim.

Ein blir ikkje dømt til å sone heime med elektronisk fotlenke, men dei dømde kan søke om dette tilbodet, og Kriminalomsorgen plukkar ut kven som får lov og ikkje.

Startar i mai

Assisterande direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, seier ordninga blir landsomfattande, og at dei er klare til å sette i gong 1. mai.

Han fortel at det tekniske rundt fotlenkeordninga er på plass, og denne veka er dei tilsette på kurs i Molde for å lære regelverk og korleis ein skal bruke det tekniske utstyret.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.