Får likevel sende direkte frå styremøte

Media får likevel sende direkte frå styremøtet i Helse Midt-Norge torsdag. Fleire redaktørar i fylket har kravd dette, etter først å ha fått nei. No snur Helse Midt-Norge i saka.

Hallstein Vemøy

Distriktsredaktør Hallstein Vemøy i NRK Møre og Romsdal stod bak kravet om å få sende direkte frå styremøtet.

Foto: Olaug Bjørneset

Etter ny vurdering har styreleiar Ola H. Strand opna for at media kan overføre direkte frå møtet.

Styremøta i eit helseføretak er etter lova opne, og redaktørane reagerte difor på at det ikkje skulle vere lov å velje korleis dei skulle formidle møtet om ei så viktig sak for fylket.

Tidlegare har NRK strøyma direkte frå styremøta i Helse Møre og Romsdal og avisene har også hatt tilgang til å sende denne straumen direkte.

Helse Midt-Norge seier i svaret sitt at dei vil vurdere frå gong til gong om det skal vere høve til å sende direkte frå styremøta i framtida.

Siste video/lyd

Gassanlegget på Nyhamna har dei siste ti åra tilført statskassa 325 milliardar kroner.
No blir anlegget bygd om til å bli eit gassknutepunkt.
Ved Hjørundfjordheimen på Sæbø i Ørsta har tatt i bruk ein ny sykkel. Dette set bebuarane stor pris på.
No har det blitt lettare å kome seg ut.
Vi tok turen til Molde-treninga for å sjekke om de er klare for seriestarten mot KBK førstkommende lørdag.