Får likevel sende direkte frå styremøte

Media får likevel sende direkte frå styremøtet i Helse Midt-Norge torsdag. Fleire redaktørar i fylket har kravd dette, etter først å ha fått nei. No snur Helse Midt-Norge i saka.

Hallstein Vemøy

Distriktsredaktør Hallstein Vemøy i NRK Møre og Romsdal stod bak kravet om å få sende direkte frå styremøtet.

Foto: Olaug Bjørneset

Etter ny vurdering har styreleiar Ola H. Strand opna for at media kan overføre direkte frå møtet.

Styremøta i eit helseføretak er etter lova opne, og redaktørane reagerte difor på at det ikkje skulle vere lov å velje korleis dei skulle formidle møtet om ei så viktig sak for fylket.

Tidlegare har NRK strøyma direkte frå styremøta i Helse Møre og Romsdal og avisene har også hatt tilgang til å sende denne straumen direkte.

Helse Midt-Norge seier i svaret sitt at dei vil vurdere frå gong til gong om det skal vere høve til å sende direkte frå styremøta i framtida.

Siste video/lyd

Dei tre siste åra har meir enn 450 alvorleg psykisk sjuke kome seg inn i arbeidslivet.
Dette skjer etter eit aktivt samarbeid mellom NAV og helsevesenet.
Ein ny forskingsrapport viser at pasientane blir friskare av å jobbe.
Ein rakett er kanskje det som skal til for å gjere skuleelevar interesserte i naturfag. 
Elevar på Gjermundnes i Vestnes har utvikla ein rakett som skal få barn og unge til å bli i fyr og flamme.
Nokre som er glade i å boltre seg på kjøkenet er elevane ved Borgund vidaregåande i Ålesund. Dei elskar å bake - og å smake.