Får kritikk fra byene

Byordførerne mener trafikkprosjektene i byene blir nedprioritert av fylkeskommunen. Dette gjelder blant annet satsinga på gang- og sykkelveger i byene. Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap) som også er fylkestingspolitiker, sa i fylkestinget at det må satses i byene dersom fylkeskommunen skal nå målsettingen om reduserte klimautslipp. Leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp) svarte at også byene har fått penger til gang- og sykkelvegprosjekter.

Eva Vinje Aurdal
Foto: Remi Sagen / NRK