Får knusende kritikk

Helse Midt-Norge får kraftig kritikk i en ekstern gransking av måten ambulansesaken er blitt håndtert på.

Kolbjørn Almlid
Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

Helse Midt-Norge ga en kompensasjon til Inntrøndelag Ambulanse og Namsos Trafikkselskap på 16,2 millioner kroner årlig over fem år pluss et tillegg på fire millioner kroner.

Tilsammen blir dette 84 millioner kroner.

Konklusjonen i rapporten som er utarbeidet av Kvale og co advokatfirma, er at styret 10.juli fattet beslutningen på et mangelfullt og tildels feil grunnlag.

Det var økte lønnskostnader som førte til at kompenasjonen ble gitt.

Kompensasjon uten hjemmel

I følge rapporten var ikke styret informert om at kompensasjonen som de to selskapene fikk, var et brudd på de kontraktene som var inngått.

- Avtalen om kompensasjon har ikke hjemmel i kontraktene som ble signert i desember 2007, skriver advokatfirmaet i rapporten.

I følge rapporten var det heller ikke grunnlag for å unndra saken for offentlig innsyn. Styrevedtaket ble først gjort offentlig etter flere mediaoppslag.

- Alvorlig for omdømme

Styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid skriver i en pressemelding at konklusjonene i rapporten er alvorlige for Helse Midt-Norges generelle omdømme og at de bidrar til å så tvil om det regionale helseforetakets kompetanse når det gjelder avtale- og kontraktsforhold, men han understreker at det ikke er grunn til å reise tvil om kvaliteten på ambulansetjenesten.

Almlid har bedt administrerende direktør Jan Erik Thoresen om å legge frem et notat for styret 30.oktober

- Jeg har bedt om at administrerende direktør avklarer hvordan han forholder seg til de konklusjoner som framkommer i rapporten, og hvilke konsekvenser dette har. Videre har jeg bedt om en tilbakemelding på hvilke tiltak som anses nødvendige både internt og i forhold til avtalepartnere og øvrige aktører i denne konkrete saken. I etterkant av at advokatrapporten er presentert og eventuelle spørsmål i tilknytning til dette er besvart, vil jeg derfor be om admininistrerende direktør sin vurdering av saken, sier styreleder Kolbjørn Almlid.

Feilvurderinger

I notatet som også ble offentliggjort tirsdag kveld, legger administrerende direktør, Jan Erik Thoresen, seg flat for kritikken som kommer frem i rapporten.

- Jeg tar rapportens konklusjoner til etterretning og ser at dette er alvorlig i forhold til tillitsforholdet mellom styret og administrerende direktør, skriver Thorsesen i notatet.

- På denne bakgrunn beklager jeg at det i denne saken er gjort feilvurderinger som jeg som øverste administrativt ansvarlige i Helse Midt-Norge, tar ansvar for. Dette er en alvorlig sak for meg som leder og for den organisasjonen jeg leder, skriver Thoresen.