Hopp til innhold

Får Klimasnuprisen 2022

Betonmast Røsand får Klimasnuprisen 2022. Det skriv Statsforvalteren i Møre og Romsdal i ei pressemelding. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide delte ut prisen i lag med statsforvaltar Else-May Norderhus på Nyttårskonferansen i Molde i dag.

Prisen går til nokon som har vist særleg engasjement og resultat i arbeidet med klimavennleg omstilling i fylket

Då Betonmast Røsand AS bygde Kårvåg barneskule på Averøy vart avfallet frå byggeplassen meir enn halvert frå det som er vanleg. Bedrifta stiller også interne krav til om at minst 80 prosent av avfallet skal sorterast.

– Bedrifta er eit forbilde og gir eit viktig bidrag til omstillinga til sirkulærøkonomi og fram mot lågutsleppssamfunnet, sa statsforvaltar Else-May Norderhus då ho delte ut prisen i dag.

Betonmast Røsand får Klimasnuprisen 2022
Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal