Hopp til innhold

Får ikke være fastlege lenger

En fastlege på Nordmøre, som er blitt gransket av Statens helsetilsyn, får ikke lenger jobbe som fastlege eller legevaktslege.

Statens helsetilsyn
Foto: Thomassen, Christian / SCANPIX

Cato Innerdal

FYLKESLEGE: Cato Innerdal er konstituert fylkeslege i Møre og Romsdal.

Foto: Roar Strøm

NRK Møre og Romsdal skrev for kort tid siden om fastlegen som var under gransking av helsemyndighetene for tiende gang. Fastlegen som holder til i en kommune på Nordmøre ble det siste gangen gransket for å ha gitt feil blodtrykksmeidisiner til en pasient.

Nå er saken vurdert og legen kan ikke praktisere yrket på samme måte som tidligere.

– Statens helsetilsyn orienterte legen i går om at han ikke lenger kan jobbe som fastlege eller legevaktslege. Hans autorisasjon blir begrenset på en slik måte at han kun kan jobbe som lege i underordnet stilling på sykehus med supervisjon og veiledning fra annen lege, forteller konstituert fylkeslege, Cato Innerdal.

For å beskytte pasientene

Siden desember 2013 har legen blitt gransket ni andre ganger. I en av sakene henviste legen en ung jente til abort uten at hun var gravid.

Men nå er minskes fastlegens autorisasjon.

– Dette kommer som en konsekvens av de tilsynssakene fylkesmannen i Møre og Romsdal har oversendt til helsetilsynet og som et resultat av den vurderingen de har gjort. Dette vedtaket er fattet for å gjøre det slik at pasientene ikke blir utsatt for noen risiko, forteller Innerdal.